Graffiti- Porto

Dyma’r diweddara yn y daith fyd-eang i chwilio am gelf stryd ore’r byd. Heddiw, ryda ni’n sbio ar un ddinas yn benodol: Porto.

Y ddinas fwyaf yng ngogledd Portiwgal, cartref y ddiod ‘port’, FC Porto, lot fawr o bontydd, Livreria Lello, a lot fawr iawn iawn o benfras wedi halltu. A’r francesinha. Ond mwy am hynny ryw bryd eto.

Un peth sydd bron mor hollbresenol a’r teils lliwgar sy’n addurno pob peder wal a tho o fewn y ddinas ydi graffiti. O bob lliw a llun, ar bob arwyneb rhesymol, ac ambell arwyneb afresymol.

 

Mae defnydd synhwyrys o amgylchedd yn golygu fod amryfal ffenestri bordriedig ledled y ddinas yn cynig canfas a ffram rhagwneuthuriedig ar gyfer artistiaid sy’n troi strydoedd gweigion yn areliau celf naturiol.

Mae portreadau yn dra phoblogaidd, ac yn amrywio o arddull realistaidd i fwy naif.

Mae yna hefyd gelf swyddogol, prosiectau adfywiogi dinesig sy’n gosod celf stryd o fewn fframweithiau a reoleiddir gan y llywodraeth, gan herio ein gwelediad o gelf stryd fel gweithred wrthryfelgar, wrthsefydliadol.

 

Mae rhai strydoedd yn gyrchfanau ar gyfer pob math o artistiaid- ar Rua Miguel Bombarda ceir myrdd o arddulliad a themau gan amrywiaeth eang o artistiaid.

Mae Porto yn gyforiog o raffiti. Wir yr, mae’r ddinas i gyd yn un galeri gelf awyr agored fawr. Yn lliwgar, doniol a haerllyg, mae’r gweithiau yn mynegi rhyw fath i joie d’vivre mewn juxtiposition uniongyrchol a llymdra effeithiau problemau economaidd tymor hir, gan ddefnyddio y ffenestri siop briciedig fel canfasau i’w gwaith. Da iawn wir.

Am fwy o dwristiaeth-graffiti gweler FAMA

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s