Cerddi Mecsico

Daw teulu fy nhaid o dalaith Yucatan, o dde’r Mexico. Mae’r cerddi hyn yn ffrwyth dwy daith ydw i wedi eu gwneud i ardal Merida, unwaith yng nghwmni fy nhaid, a’r tro arall gyda fy rheini a mrawd a’n chwaer. 

Ciudad de Mexico

Daw’r sierra fel drychiolaeth
trwy huddug trwm y ddinas.

Yr awyr yn ei gwisg o fwg
yn troi o las i biws i binc
wrth i amlinell y copaon
galedu, a magu ffurf.

Ac wrth i’r grib roi siâp i’r gorwel
wrth ein traed, mae’r ddinas
yn disgyn allan o’i gwely,
stwffio’i thraed i’w slipers llwyd
a mynd i’r cefn
i danio smoc gynta’r bore.

melyn

Merida

Yn y nos
mae ogla inc o’r wasg
a noda rwbma
o Sale de fiesta wag
yn llifo mewn i’r stryd.

Tacsis a motobeics
a bysus, wedi dal ynghyd
a dact tape, cable ties a ffydd
yn rhygnu heibio.

A delwau trist o’r forwyn fair
a’i heurgylch o neon glas
yn bendithio’r stryd.

virgen

Aké

Mae hanes yn casglu yn Aké
fel blew i blwg y bath.

Tu hwnt i byst y bleachers
a’r coedydd mango
mae tyrrau’r eglwysi Sbaeneg
yn syllu’n flinedig
i mewn i’r gorwel tesog.

Ac ar greigiau’r pyramidiau
mae igwanas boliog
yn dylyfu gen ar y cerrig poeth.

Yn Ake,
gwthwyd gwaddol ymerodraethau
at y cyrion, fel dillad budron
i wneud lle i gae pel fas y dre.

Uxmal

Plaza Grande

Mae Senor Alfonso
yn siafio’i en a resel blastig
ar un o feinciau’r sgwâr,
mewn het banama
a chrys Guyauabera
gwyn fel eira.

Mae’r policia’n rhannu jôc
a dyn y siop Cacao,
a’r lliain yn ei choban
yn trio cuddio’i chwerthin
yn ei chwpan.

(Lluniau gan Eben Myrddin Muse)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s