Windows

Snapshots of Prague through various windows Condensation Its sticky snow, moist and heavy. The kind that’s quick to stick but doesn’t last. I re-wipe with my coat-sleeve a little circle of vision into the thick condensation on the window, watching the fat flakes fall. Flake is too delicate a word to describe them somehow. They are more like birds, tiny, drunk birds falling tipsily to … Continue reading Windows

Ffenestri

Prâg drwy ffenest.   Cyddwys Eira gludiog, trwm a llaith. Y math o eira sy’n glynu’n gyflym ond sydd ddim yn para. Dwi’n sychu cylch bach o ffenest efo llawes fy ngot o gyddwys trwchus y gwydr i wylio’r plu yn syrthio. Ond mae’r gair plu yn cyfleu rhywbeth mwy cain na be ydi rhein rywsut. Mae nhw fwy fel adar bach, adar bach meddw … Continue reading Ffenestri

Graffiti

Mi ddylai pawb dreulio mwy o amser yn dadlau efo plant deg oed. Dadl ffyrnig efo plentyn deg oed ynglyn a pha r’un sydd waethaf, gwm cnoi neu graffiti wnaeth fy ysbrydoli i i ysgrifennu’r canllaw yma, yr ydw i’n gobeithio bydd yn gymorth i gynyddu’r gwerthfawrogiad o sîn raffiti Ewrop. Cymru Mae gan Gymru draddodiad parchus o artistiaid graffiti, o T.H. Parry Williams i … Continue reading Graffiti

On the road…

Wel, dwi wedi bod yn wael iawn am gynnal y blog ma’, ond dyna ni, mi oedd gen i bethe gwell i’w gwneud beryg. A dyma ni wedi dod at derfyn y deg mis dwi wedi cael eu traelio ym Mhrag (neu ym ‘Mhragadwys’, chwedl rhyw joc wael). A pha ffordd well i orffen y flwyddyn na efo ‘road trip’ o amgylch y Weriniaeth Tsiec? … Continue reading On the road…

Berlin

Berlin. Be wnewch chi efo dinas fel hon ‘dwch? Wel, mynd ar goll wnaethon ni. Ond mae’n siwr mai dyna’r ffordd ore o drafeilio yn te.   Mae hi’n ddinas ryfedd o ifanc, rhanne helaeth ohoni dal yn cael eu hadeiladu, a’r cewri ffug-hynafol ‘ma yn eistedd o gwmpas a golwg ‘be na’i’ arnyn nhw. Ac wrth gwrs ma olion y rhannu wedi pupuro trosti. … Continue reading Berlin

Ostrava

(Scroll down for English ai) Wel, allith pobman yn Ewrop ddim fod yn llawn adeiladau baroque ysblennydd, cestyll mawreddog a strydoedd llewyrchus na allith? I unrhyw un sydd wedi mynd yn sal ar felystra dinasoedd mawr canolbarth Ewrop, mae Ostrava jest y lle i lanhau eich palate chi. Dinas ol-ddiwidianol yn nwyrain y Wladwriaeth Tsiec, tebyg iawn i gymoedd y de ydi Ostrava. Mae ol … Continue reading Ostrava

Munich

Dinas ym Mavaria ydi Munchen, yn enwog fwy na dim mae’n siwr am fod yn gartref i’r Oktoberfest. Dinas nodweddiadol Almaenig yn yr ystyr ei bod hi wedi cael ei chwalu’n grybibiwns yn y rhyfel byd, ac felly wedi colli y rhelyw o’i hadeiladau hanesyddol. Dinas eithaf modern felly o ran pensaerniaeth i gymharu a llawer o ddinasoedd Ewropeaidd eraill. Biti, ond dyna ni, fela … Continue reading Munich

‘When will you realize, Vienna waits for you..?’

Wedi bod yn esguluso hwn braidd ers cyn dolig, felly amser i ddal fyny dwi’n meddwl. Have not posted anything for a while here, time to sort out the backlog I think. Vienna. Fel d’wedodd rhywun doeth “Walking around Vienna is like walking around in a jewelry box”, a tydy hynny ddim fwy gwir nac ar adeg y Nadolig, pan mae’r ddinas wedi ei goleuo … Continue reading ‘When will you realize, Vienna waits for you..?’

Veselé Vánoce!

Dwi’n ‘sgwennu hwn o faes awyr Dusseldorf yn yr Almaen, lle mae gen i dair awr i aros am awyren i fynd a fi adre. Teirawr fydd yn orffwysol o hir, ond dyna ni, amynedd yw amod llwyddo. Mae’r tymor cyntaf ym Mhrag fwy neu lai wedi dod i ben heblaw am ryw fymryn o arholiadau yn Ionawr, ac mae hi wedi bod yn goblyn … Continue reading Veselé Vánoce!