Graffiti- Porto

Dyma’r diweddara yn y daith fyd-eang i chwilio am gelf stryd ore’r byd. Heddiw, ryda ni’n sbio ar un ddinas yn benodol: Porto. Y ddinas fwyaf yng ngogledd Portiwgal, cartref y ddiod ‘port’, FC Porto, lot fawr o bontydd, Livreria Lello, a lot fawr iawn iawn o benfras wedi halltu. A’r francesinha. Ond mwy am hynny ryw bryd eto. Un peth sydd bron mor hollbresenol … Continue reading Graffiti- Porto

Livreria Lello & Irmão

The world is full of beautiful bookstores, Parnassus not the least among them, but a Parnassus clan member recently had the chance to visit a giant amongst beautiful bookstores, a living legend of an institution- yes, we are talking of Livraria Lello. The bookstore is situated in the centre of Porto, a beautiful city in its own rights on the banks of the river Douro … Continue reading Livreria Lello & Irmão

Santiago de Compostela, 665km

Mae’r lôn i Santiago’n hir, bererin, a fydd y brain yn malio dim os ‘steddi di yn fa’ma efo fi i’w gwylio’n chwerthin yn y coed. Tyd, maedda dy drwsys yn y tywod llwyd a sbïa, fel bydd dail y coedydd almwn wedi crychu’n glustiau sgwarnog i glustfeinio ar fudandod pell Madrid. Mae’r lon yn faith a’r haul yn gras ac eira y sierra’n brathu … Continue reading Santiago de Compostela, 665km

Graffiti

Mi ddylai pawb dreulio mwy o amser yn dadlau efo plant deg oed. Dadl ffyrnig efo plentyn deg oed ynglyn a pha r’un sydd waethaf, gwm cnoi neu graffiti wnaeth fy ysbrydoli i i ysgrifennu’r canllaw yma, yr ydw i’n gobeithio bydd yn gymorth i gynyddu’r gwerthfawrogiad o sîn raffiti Ewrop. Cymru Mae gan Gymru draddodiad parchus o artistiaid graffiti, o T.H. Parry Williams i … Continue reading Graffiti

Canllaw byr i Sbaen

Dyma rywfaint o gynghorion ar sut i fyw y vida española, i’ch hachyb rhag fuax-pas’ y tramorwr di-glem ac i’ch llywio trwy bob sefyllfa anodd.   Cyfarch-gysan: Dwy gusan, un ar bob boch, boch chwith gynta. Merched bob tro’n cusanu merched, bechgyn bob tro’n cusanu merched, bechgyn weithiau yn cusanu bechgyn, fel arfer mond os ydyn nhw’n perthyn Paella am ginio, nid am swper Peidiwch … Continue reading Canllaw byr i Sbaen

Saith Pigyn

Roeddwn i wedi rhoi fy mryd ar gyrraedd copa y Siete Picos. Dwn i ddim pam, achos tydy’n nhw ddim uwch na chopaon eraill y Sierra o ran maint, ac o’r gwaelod does na ddim i awgrymu rhyw nodwedd arbennig o anarferol iddyn nhw. Er hynny, roeddwn i wedi rhoi fy mryd yn gadarn ar gyrraedd copaon y saith pigyn enigmatig, sydd a’i dannedd bylchog … Continue reading Saith Pigyn