Mola

  Pan o’n i’n astudio TGAU tecstiliau celf, yn ol ym mhell, bell yn ol yn oes yr arth a’r blaidd, y testyn ar gyfer yr arholiad terfynol oedd “llwythi”, neu “tribal”, ac un o’r technegau wnes i ei astudio oedd Mola, math o applique cildroedig  a ddefnyddid gan wragedd Kuna o Banama a Cholombia. Felly, mi wnes i wirioni yn llwyr pan ddois i … Continue reading Mola

Hahvahd

Y manteision o gael cyfneither sy’n astudio yn Harvard…  bwyd am ddim yn y cantin. Sgor. Mi fues i’n aros am ddwy noson efo fy nghnither yn y brifysgol (I’r rhai ohona chi sydd efo daearyddiaeth gwael, yn Boston mae Harvard) yn mynd o amgylch Cambridge, y campws a’r ddinas. Oooo mae o yn gampws neis. Adeilada hyfryd, coed a ballu ym mhobman, ac awyrgylch … Continue reading Hahvahd

Boston

Oooo dwi’n hoffi Boston. Dinas o faint perffaith, awyrgylch braf ac efo digon o siopau llyfra gwych. Dwi’n hoff iawn o Boston. Mae hi’n un o ddinasoedd hynaf yr UDA, ac fe chwareodd hi rol ganolog yn yr ‘American Revolution’. Y tro dwytha’ i fi ymweld a’r ddinas, pan oeddwn i tua 9 oed mi ro’n i newydd orffen darllen “Johnny Tremain” a holl lyfrau … Continue reading Boston

Vermont

O dywod a thraethau Cape Cod ffwrdd a fi i fryniau gwyrdd Vermont. Wel, mynyddoedd i ddeud y gwir. Mae llawer ohonyn nhw y uwch na mynyddoedd Cymru ond eu bod nhw’n tueddu i  fod yn fwy llyfn, ac mae nhw wedi eu gorchyddio a choedwigoedd sy’n gwneud iddyn nhw edrych yn llawer llai na chreigiau a moelydd Cymru. Mi es i aros efo fy … Continue reading Vermont

Efrog Newydd- New York

(S.D. for English) Wel, os oedd 24 awr yn Efrog Newydd ddim yn ddigon i Gene Kelly a Franc Sinatra, pwy siawns oedd gen i i wneud cyfiawnder a’r ddinas mewn 12? Wrth gwrs, 6 awr yr o’n i fod i dreulio yna, mond fod y Greyhound oedd i fod i fynd a fi adra am 4.30, a phob Greyhound arall ar ol hynny yn … Continue reading Efrog Newydd- New York

Fruit Punch, tan gwyllt a canwio yn y tywyllwch… Fruit Punch, fireworks and canoeing in the dark

(Scroll down for English) 4ydd o Orffenaf hapus i bawb! Tydio ddim cweit mor catchy a “dolig llawen”, ond dyna sut mae nhw’n cyfarch ei gilydd go iawn yma ar Independence Day! Doniol de. Newydd gyraedd adre ar ol bod yn canwio ar Bass River. Pam mod i heb fod yn canwio yn y tywyllwch cyn heddiw?! Y ffordd arferol o ddathlu Independence day yma … Continue reading Fruit Punch, tan gwyllt a canwio yn y tywyllwch… Fruit Punch, fireworks and canoeing in the dark

Gwlad y llaeth a’r mel.. America the beautiful…

Wel, dwi wedi bod yn yr UDA ers wythnos erbyn hyn. Siwrne weddol ddi-sdwr, newid ym Mharis a chael un o’r seddi yna sydd o flaen y drws argyfwng yn yr awyren. Coeliwch fi bobol, rhein ydi seti gorau yr awyren- mae ‘na gymaint o le i’ch coesa chi, getse chi ddawnsio sdep y glocsen rhwng y set a’r wal. Ac i unrhyw un sydd … Continue reading Gwlad y llaeth a’r mel.. America the beautiful…