Graffiti- Porto

Dyma’r diweddara yn y daith fyd-eang i chwilio am gelf stryd ore’r byd. Heddiw, ryda ni’n sbio ar un ddinas yn benodol: Porto. Y ddinas fwyaf yng ngogledd Portiwgal, cartref y ddiod ‘port’, FC Porto, lot fawr o bontydd, Livreria Lello, a lot fawr iawn iawn o benfras wedi halltu. A’r francesinha. Ond mwy am hynny ryw bryd eto. Un peth sydd bron mor hollbresenol … Continue reading Graffiti- Porto

Santiago de Compostela, 665km

Mae’r lôn i Santiago’n hir, bererin, a fydd y brain yn malio dim os ‘steddi di yn fa’ma efo fi i’w gwylio’n chwerthin yn y coed. Tyd, maedda dy drwsys yn y tywod llwyd a sbïa, fel bydd dail y coedydd almwn wedi crychu’n glustiau sgwarnog i glustfeinio ar fudandod pell Madrid. Mae’r lon yn faith a’r haul yn gras ac eira y sierra’n brathu … Continue reading Santiago de Compostela, 665km

Ffenestri

Prâg drwy ffenest.   Cyddwys Eira gludiog, trwm a llaith. Y math o eira sy’n glynu’n gyflym ond sydd ddim yn para. Dwi’n sychu cylch bach o ffenest efo llawes fy ngot o gyddwys trwchus y gwydr i wylio’r plu yn syrthio. Ond mae’r gair plu yn cyfleu rhywbeth mwy cain na be ydi rhein rywsut. Mae nhw fwy fel adar bach, adar bach meddw … Continue reading Ffenestri

Graffiti

Mi ddylai pawb dreulio mwy o amser yn dadlau efo plant deg oed. Dadl ffyrnig efo plentyn deg oed ynglyn a pha r’un sydd waethaf, gwm cnoi neu graffiti wnaeth fy ysbrydoli i i ysgrifennu’r canllaw yma, yr ydw i’n gobeithio bydd yn gymorth i gynyddu’r gwerthfawrogiad o sîn raffiti Ewrop. Cymru Mae gan Gymru draddodiad parchus o artistiaid graffiti, o T.H. Parry Williams i … Continue reading Graffiti

Canllaw byr i Sbaen

Dyma rywfaint o gynghorion ar sut i fyw y vida española, i’ch hachyb rhag fuax-pas’ y tramorwr di-glem ac i’ch llywio trwy bob sefyllfa anodd.   Cyfarch-gysan: Dwy gusan, un ar bob boch, boch chwith gynta. Merched bob tro’n cusanu merched, bechgyn bob tro’n cusanu merched, bechgyn weithiau yn cusanu bechgyn, fel arfer mond os ydyn nhw’n perthyn Paella am ginio, nid am swper Peidiwch … Continue reading Canllaw byr i Sbaen

Saith Pigyn

Roeddwn i wedi rhoi fy mryd ar gyrraedd copa y Siete Picos. Dwn i ddim pam, achos tydy’n nhw ddim uwch na chopaon eraill y Sierra o ran maint, ac o’r gwaelod does na ddim i awgrymu rhyw nodwedd arbennig o anarferol iddyn nhw. Er hynny, roeddwn i wedi rhoi fy mryd yn gadarn ar gyrraedd copaon y saith pigyn enigmatig, sydd a’i dannedd bylchog … Continue reading Saith Pigyn

On the road…

Wel, dwi wedi bod yn wael iawn am gynnal y blog ma’, ond dyna ni, mi oedd gen i bethe gwell i’w gwneud beryg. A dyma ni wedi dod at derfyn y deg mis dwi wedi cael eu traelio ym Mhrag (neu ym ‘Mhragadwys’, chwedl rhyw joc wael). A pha ffordd well i orffen y flwyddyn na efo ‘road trip’ o amgylch y Weriniaeth Tsiec? … Continue reading On the road…

Berlin

Berlin. Be wnewch chi efo dinas fel hon ‘dwch? Wel, mynd ar goll wnaethon ni. Ond mae’n siwr mai dyna’r ffordd ore o drafeilio yn te.   Mae hi’n ddinas ryfedd o ifanc, rhanne helaeth ohoni dal yn cael eu hadeiladu, a’r cewri ffug-hynafol ‘ma yn eistedd o gwmpas a golwg ‘be na’i’ arnyn nhw. Ac wrth gwrs ma olion y rhannu wedi pupuro trosti. … Continue reading Berlin

Ostrava

(Scroll down for English ai) Wel, allith pobman yn Ewrop ddim fod yn llawn adeiladau baroque ysblennydd, cestyll mawreddog a strydoedd llewyrchus na allith? I unrhyw un sydd wedi mynd yn sal ar felystra dinasoedd mawr canolbarth Ewrop, mae Ostrava jest y lle i lanhau eich palate chi. Dinas ol-ddiwidianol yn nwyrain y Wladwriaeth Tsiec, tebyg iawn i gymoedd y de ydi Ostrava. Mae ol … Continue reading Ostrava