Livreria Lello & Irmão

The world is full of beautiful bookstores, Parnassus not the least among them, but a Parnassus clan member recently had the chance to visit a giant amongst beautiful bookstores, a living legend of an institution- yes, we are talking of Livraria Lello. The bookstore is situated in the centre of Porto, a beautiful city in its own rights on the banks of the river Douro … Continue reading Livreria Lello & Irmão

Windows

Snapshots of Prague through various windows Condensation Its sticky snow, moist and heavy. The kind that’s quick to stick but doesn’t last. I re-wipe with my coat-sleeve a little circle of vision into the thick condensation on the window, watching the fat flakes fall. Flake is too delicate a word to describe them somehow. They are more like birds, tiny, drunk birds falling tipsily to … Continue reading Windows

Ostrava

(Scroll down for English ai) Wel, allith pobman yn Ewrop ddim fod yn llawn adeiladau baroque ysblennydd, cestyll mawreddog a strydoedd llewyrchus na allith? I unrhyw un sydd wedi mynd yn sal ar felystra dinasoedd mawr canolbarth Ewrop, mae Ostrava jest y lle i lanhau eich palate chi. Dinas ol-ddiwidianol yn nwyrain y Wladwriaeth Tsiec, tebyg iawn i gymoedd y de ydi Ostrava. Mae ol … Continue reading Ostrava

Castell, Arth a dyfrgi- A Castle, Bear and Otter

Dydw i ddeim yn gwybod unrhyw beth am y lle yma, heblaw mod i a Franz Ferdinand D’este wedi bod yna. I don’t know anything about this place, not even it’s name, only that Franz Ferdinand D’este and I have both been there. Ta waeth, mi welais i ddyfrgi gwyllt am y tro cyntaf erioed (Hynod gyffroes) ac mi welais i Arth. Mi roedd gan … Continue reading Castell, Arth a dyfrgi- A Castle, Bear and Otter

Vysehrad

Mi dreuliais i brynhawn hyfryd yn Vysehrad, pnawn gaeafol braf a fawr neb yno heblaw ambell i fynach yn torheulo fel cathod bodlon a mamau efo’i prams yn mynd a’u babis am dro yn y fynwent. Hen eglwys ar graig uwchben y Vlatva ydi Vysehrad, ac mae olion dynion yno yn mynd nol ganrifoedd. Yn ol pob tebyg yma sefydlodd y dywysoges Libusse y ddinas, … Continue reading Vysehrad

Cyngerdd yn y Karolinum Concert

Ar y 14eg o Dachwedd mi roedden ni, fel rhan o gor y brifysgol yn canu mewn cyngerdd o nodi diwrnod Rhyngwladol  y Myfyrwyr (sydd ar Dachwedd y 17eg). Mae o yn ddigwyddiad mawr yn y brifysgol achos mai nodi dienyddiad 9 o fyfyrwyr a staff y brifysgol gan y Natsiaid ar y diwrnod hwnnw yn 1939 mae o. Mewn protset yn mis hydref saethwyd … Continue reading Cyngerdd yn y Karolinum Concert

Narodni Divadlo

(Scroll down for English) Un o’r petha fydda i yn methu fwya am Brag ydi’r Narodni Divadlo dwi’n meddwl. Os ddowch chi fyth yma, cerwch yno da chi- hyd yn oed os ond i gael sbec y tu mewn i’r adeilad. Mae’r theatr genedalethol ym Mhrag (Narodni- cenedlaethol, Divadlo- theatr) wedi ei rhannu rhwng 5 adaeilad, y Statni Opera, Narodni Divadlo, Stavovoske Divadlo, Nova Scena … Continue reading Narodni Divadlo

Mis Hydref- October

Wel wir mae hi wedi bod yn amser maith i fi sgwennu unrhyw beth yn fama yn tydi. Tydw i heb fod efo camra tan yr wythnos yma, a doedd gen i ddim mynedd sgwennu heb lyniau, ond dyna ni, dwi wedi cael gafael ar gamra rwan, felly does gen i ddim esgus. Well, it’s been a while since I wrote anything on here. I’ve … Continue reading Mis Hydref- October

Železné hory

Yn anffodus does gen i ddim llunie na dim o’r penwythnos yma achos mi chwythdd fy ffon ei phlwc yn y glaw o fewn awr o gyraedd. Mynd am benwythnos o gerdded a ‘ballu yn y “Mynyddoedd Haearn” wnaetho ni. Ardal wledig iawn o’r  Weriniaeth Tsiec ydi hi,  efo llawer o fryniau isel (gor-ddweud chydig yn optimistig ydi eu galw nhw yn fynyddoedd) a choedwigoedd … Continue reading Železné hory

Plzen

Dinas yng ngorllewin y Wladwriaeth Czech ydi Plzen, ryw awr i ffwrdd o Brag, dinas sy’n enwog wrth gwrs am fod yn gartref i’r cwrw “Pilsner Urquell”- ond mwy am hynny wedyn. Mi ddaru ni benderfyny ymweld a’r ddinas, wedi clywed ei bod hi’n le neis, ond yn fwy na hynny mi roedd gwyl gwrw “Pilsner Fest” yn digwydd bod ymlaen ar yr un penwythnos. … Continue reading Plzen